Accueil Téléphone Boutique Panier0

Agro-ecologie

Een nieuwe verbinding met de natuur

Wat is agro-ecologie? Het is de toepassing van ecologische en duurzame concepten in de landbouw door het beheer van verschillende agro-ecosystemen. Aangezien we geconfronteerd worden met de resultaten van intensieve geïndustrialiseerde productie in de landbouw met de afname van de biodiversiteit, de klimaatverandering en de verarming van onze bodem, is het essentieel voor de mens om zich opnieuw te verbinden met de natuur.

De natuur opnemen als natuurlijke bondgenoot en rechtstreeks werken aan de bevordering van complexe en vruchtbare ecosystemen, is de filosofie die wij delen op Domaine du Grand Mayne.

DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE

" Duurzaamheid is een politieke keuze, geen technische. Het is niet de vraag of we duurzaam kunnen zijn, maar of we daarvoor kiezen."

Gary LawrenceAuthor

Onze Filosofie

DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE
DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE

Domaine du Grand Mayne heeft een rijk en divers terroir. Onze wijngaard van 34 hectare wordt ondersteund door 8 hectare braakliggend terrein, bossen en tuinen. Op de hoogten van de appellation Côtes de Duras, wordt ons terroir ondersteund door polycultuur, waardoor een veelheid aan vruchtbare omgevingen voor de biodiversiteit ontstaat. Domaine du Grand Mayne is bedacht om complexe en vruchtbare ecosystemen verder aan te moedigen. Onze aaneengesloten wijngaard is omgeven door bossen en braakliggend terrein, waardoor natuurlijke corridors voor de biodiversiteit ontstaan.

Onder de grond is de rhizosfeer (de wereld van de wortels) vol leven: ongewervelde dieren, insecten en mycorrhiza (ondergrondse schimmels) dragen allemaal bij aan de gezondheid van onze bodem. Als protagonisten en natuurlijke bondgenoten biedt de biomassa een scala aan voordelen voor de uitgestrekte ondergrondse bossen die de wortels van onze wijnstokken zijn.

Door te helpen bij de opname van essentiële stoffen zoals mineralen en door de opname van voedingsstoffen te bevorderen, zorgt de biomassa voor optimale groeiomstandigheden. Het team van Domaine du Grand Mayne heeft zijn werkwijze aangepast om de vruchtbaarheid van onze bodem verder te beschermen en te bevorderen. Door selectief beheer van onze verschillende agro-ecosystemen hebben we een geschikte omgeving geboden voor onze natuurlijke bondgenoten.

De wijngaard herbergt talloze inheemse grassen en natuurlijke bodembedekkers. Deze habitats worden gewillig in hun groei gelaten. De complexiteit en diversiteit worden omarmd als onderdeel van een gezond ecosysteem. Het microbeheer van elk perceel van de wijngaard heeft geleid tot de optimalisatie van onze betrokkenheid. Door dicht bij ons terroir te staan, kunnen we zorgvuldige en aangepaste praktijken toepassen.

Het team van Grand Mayne combineert moderne hulpmiddelen met traditioneel erfgoed en streeft ernaar een vruchtbare en behouden groei-omgeving voor onze wijnstokken te creëren. Boven de grond bieden bestuivers en natuurlijke vijanden essentiële hulp aan onze wijngaard. Door deze natuurlijke oplossingen in onze praktijken op te nemen, heeft Domaine du Grand Mayne een verscheidenheid aan habitats behouden die geschikte woningen bieden.

Als gepassioneerde natuurliefhebbers is het voor ons essentieel om samen te werken met de natuur. Domaine du Grand Mayne en zijn rijke, diverse terroir staat in het beeld van onze filosofie.

Duurzame ontwikkeling

Geconfronteerd met de uitdagingen van de afnemende biodiversiteit en de klimaatverandering, heeft Domaine du Grand Mayne zijn filosofie verankerd in een duurzaam model waarbij complexe ecosystemen onze activiteit ondersteunen. Met zijn acht hectare gewijd aan de verrijking van de biodiversiteit, is onze aaneengesloten wijngaard ontworpen om de minste impact op het milieu te hebben.

De nabijheid van de exploitatie tot de kelders maakt een verminderd gebruik van onze tractoren mogelijk. Met de hulp van natuurlijke medewerkers om ongedierte te voorkomen en natuurlijke meststoffen te brengen, worden onze ingrepen ook minimaal gehouden. Als een opwaartse spiraal werkt Domaine du Grand Mayne samen met de natuur.

Om deze duurzaamheid verder te ondersteunen, zijn uitgestrekte eikenbossen herplant en bloeien er tal van hoogstaande projecten. Er zijn nog meer herplantacties gepland: fruitbomen, hagen en bosjes moeten het terroir van Domaine du Grand Mayne aanvullen. Een lokaal bijenteeltproject wordt binnenkort op het domein ondergebracht…

Voortdurend op zoek naar meer, biedt Domaine du Grand Mayne, onlangs in zijn inspanningen gesteund door de nobele Stichting Terra Bona, een duurzaam model voor moderne wijnbouwpraktijken. Werken aan een groenere toekomst is de erfenis die we delen.

DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE

Koolstofvoetafdruk

Domaine du Grand Mayne is zich bewust van de impact van zijn activiteiten op de koolstofcyclus en heeft zijn praktijken zo ingericht dat zijn koolstofvoetafdruk wordt verminderd. De wijngaard, met zijn verschillende toewijzing van percelen, is ontworpen om onze interventie in evenwicht te brengen met een positieve absorptie van de geproduceerde koolstof. Het domein herbergt uitgestrekte eikenbossen, natuurlijke medewerkers in de koolstofcyclus. De doorlopende wijngaard met de nabijheid van de wijnstokken tot de kelder, samen met een selectief plan van aanpak bevordert een verminderd gebruik van voertuigen. Het Team Grand Mayne werkt elk jaar een specifieke agenda uit die beantwoordt aan de behoeften van elk perceel. Het microbeheer van de wijngaard maakt precieze en alleen verplichte interventies mogelijk. Sinds 2022 geeft de nobele Stichting Terra Bona het Domaine du Grand Mayne de middelen om zijn filosofie van duurzaamheid te bestendigen en te verfijnen. De toekomst is spannend en we kunnen niet wachten om alle projecten die op het punt staan tot bloei te komen met u te delen.

DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE

Biodiversiteit

De industrialisatie van de landbouw heeft geleid tot een overmatig gebruik van chemische alternatieven die de biodiversiteit en de verarming van de bodem hebben vernietigd.

 

DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE
DOMAINE GRAND MAYNE - AGRO-ECOLOGIE

Dergelijke technieken zijn kortetermijnoplossingen gebleken, maar niet duurzaam. Domaine du Grand Mayne heeft een drastisch andere aanpak: het domein is ontworpen en aangemoedigd om de biodiversiteit te laten gedijen. De sleutel tot een duurzaam ecosysteem ligt in de diversificatie ervan: hoe meer habitats, hoe meer diversiteit aanwezig is. De acht hectare braakland, bossen en tuinen in combinatie met de polycultuur die Domaine du Grand Mayne omringt, vormen een natuurlijke habitat voor de biodiversiteit. Onze landbouwpraktijken zijn afgestemd op het bevorderen van deze abondantie: inheemse grassen binnen de gelederen, minder fytosanitaire ingrepen enz. De wijngaard herbergt natuurlijke corridors waar wilde dieren kunnen gedijen.

Onze bodems zijn behouden en natuurlijk rijk aan biomassa, wat de opname van voedingsstoffen en een optimale ventilatie bevordert. De biodiversiteit op Domaine du Grand Mayne wordt omarmd en beschouwd als een natuurlijke bijdrage aan onze inspanningen.

Ons terroir is gezond en divers wat zich vertaalt in de productie van bessen vol smaken. De wijngaard bloeit samen met de omringende natuur, als een heilzame cyclus. Domaine du Grand Mayne is het bewijs van een harmonieuze landbouw met de natuur.

NOS VINS