Accueil Téléphone Boutique Panier0

Filosofie

Eén met de natuur

Als gepassioneerde natuurliefhebbers hebben wij er altijd naar gestreefd om onze rijke en complexe natuurlijke hulpbronnen op het Domaine du Grand Mayne beter en minder te belasten.  Onze locatie is ook daarom gekozen: de appellation Côtes de Duras herbergt polyculturen en uitgestrekte ongerepte bosgebieden. De verscheidenheid van de habitat en het gebrek aan intensieve landbouw heeft de natuur de kans gegeven te gedijen.

Vanaf het begin is het altijd een doel geweest om op te gaan in dat ongerepte ecosysteem. Onze aaneengesloten wijngaard is ontworpen om onze interventies, zowel mechanisch als fytosanitair, tot een minimum te beperken. De wijngaard van Domaine du Grand Mayne is daarom omringd door 8 ha tuinen, braakland en bossen, om alleen onze grond in aanmerking te nemen. De diversificatie van de habitats werkt als een natuurlijke stimulans voor de biodiversiteit: het biedt onderdak aan een groter aantal verschillende soorten. Dit resulteert in tal van natuurlijke oplossingen voor de landbouw.

DOMAINE GRAND MAYNE - FILOSOPHIE

Onder de grond

Een rijk en complex ecosysteem biedt verschillende wortelsystemen (overvloed aan wilde grassen, bomen, paddenstoelen enz.) en een thuis voor hun respectieve bacteriën, ongewervelde dieren en mycelium. Dit zijn de natuurlijke werkers van de bodem. Hoe weelderig de wijnstok boven de grond ook is, het echte bos bevindt zich onder de grond. De rhizosfeer (de wereld van de wortels) gaat diep en is zeer interactief.

Planten leven in een symbiotische relatie met vele organismen en hun aanwezigheid is verplicht voor een optimale groei. Terwijl deze in het verleden, in de donkere uren van de intensieve landbouw, werden onderdrukt en vervangen door chemicaliën, hebben wij op Domaine du Grand Mayne altijd geloofd in natuurlijke bondgenoten in plaats van kunstmatige. Door minimale ingrepen in onze bodems, het behoud van natuurlijk gras/grasland en de bescherming van onze niet gecultiveerde grond, hebben wij een gezonde en complexe habitat voor de wortels van onze wijnstokken behouden.

De opname van voedingsstoffen gebeurt op natuurlijke wijze met behulp van de mycorrhiza (ondergrondse paddenstoelen) en de bodem wordt geventileerd gehouden door wormen die voedingsstoffen dieper wegstoppen. Met dat in gedachten zijn onze praktijken ontworpen om de natuurlijke hulpbronnen in onze bodem te begunstigen en te stimuleren.

DOMAINE GRAND MAYNE - FILOSOPHIE

Boven de grond

DOMAINE GRAND MAYNE - FILOSOPHIE

Domaine du Grand Mayne herbergt verschillende natuurlijke habitats en biedt onderdak aan talloze soorten, van microfauna tot grotere dieren. Door het ecosysteem in zijn geheel te beschouwen omarmt men een natuurlijke cyclus van roofdieren en prooi, probleem/oplossing.

Waar intensieve landbouw zal vertrouwen op chemische oplossingen, hebben wij onze praktijken geïntegreerd in een heilzame cyclus. Als een veilige haven voor wilde dieren zullen mogelijke bedreigingen voor de wijnstokken op natuurlijke wijze worden opgelost: van vogels tot vleermuizen tot roofinsecten, het biotoop op Domaine du Grand Mayne bewaart dit vruchtbare evenwicht. Onze interventies in de wijngaard zijn erop gericht de impact op dit ongerepte milieu te beperken.

Onze filosofie is het voortdurend verbeteren van onze praktijken en handelingen om onze natuurlijke omgeving te behouden. Onze activiteit inpassen in het ecosysteem als geheel om beter bij te dragen. De mens met de natuur in tegenstelling tot tegen.

NOS VINS