Accueil Téléphone Boutique Panier0
Domaine Du Grand Mayne

Carbon Footprint

Koolstof

Koolstof is een essentieel chemisch element (C) zonder hetwelk leven op aarde niet mogelijk zou zijn. Door zijn vermogen om complexe bindingen met andere atomen aan te gaan, maakt koolstof de vorm en functie van biomoleculen zoals DNA flexibel.

Het maakt de bepalende kenmerken van het leven mogelijk: groei en replicatie. Door binding met waterstofatomen ontstaan koolwaterstoffen: olie en aardgas. Dit zijn de fossiele brandstoffen.

DOMAINE GRAND MAYNE - CARBON FOOTPRINT

De koolstofcyclus

  • Koolstof is aanwezig in de atmosfeer
  • Planten en algen nemen koolstof op via fotosynthese
  • Koolstof komt in de bodem terecht via de wortels en rottend materiaal aan de oppervlakte
  • Koolstof wordt op lange termijn opgeslagen in fossiele brandstoffen en op korte termijn dichter bij de oppervlakte, beschikbaar voor gebruik door levende organismen.
  • Door de ademhaling van levende organismen gaat koolstof terug naar de atmosfeer.
  • Koolstof gaat terug naar de atmosfeer wanneer fossiele brandstoffen in brand worden gestoken.
  • Koolstof reist terug van de atmosfeer naar de oceanen en de aarde.

Klimaatverandering

Koolstof speelt een belangrijke rol in de klimaatverandering. Koolstofdioxide is een van de belangrijkste warmteaccumulerende broeikasgassen die de atmosfeer opwarmen en het niveau van waterdamp in de lucht verhogen. Moderne technologie en industrialisatie werken voornamelijk op de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas.

Het verbrandingsproces veroorzaakt een overmaat aan koolstofdioxide in de lucht. Door de koolstofcyclus te begrijpen, kunnen we dit fenomeen helpen oplossen door koolstof om te zetten in een vorm die door planten en levende organismen kan worden gebruikt. Koolstofvastlegging in de bodem helpt agro-ecosystemen om meer koolstof te absorberen en houdt koolstof vast voor gebruik door planten. Door een adaptief beheersplan kan de landbouw zijn koolstofuitstoot verminderen: bossen zijn perfect voor dergelijke acties.

Koolstof wordt door de bomen gebruikt om suiker te vormen (vorm van koolstof) en vervolgens gedurende decennia en eeuwen in de plant opgeslagen. De koolstof komt weer vrij in de bodem met het rottende materiaal en zorgt zo voor een opwaartse spiraal voor planten.

DOMAINE GRAND MAYNE - CARBON FOOTPRINT

Carbon Footprint op Domaine du Grand Mayne

DOMAINE GRAND MAYNE - CARBON FOOTPRINT

De wijngaard van Domaine du Grand Mayne is omringd door acht hectare bossen en braakliggende terreinen, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid koolstof kan worden vastgelegd. De bodemtoewijzing van de wijngaard is afgestemd op het evenwicht tussen onze activiteit en oplossingen voor koolstofheropname.

Dankzij een selectief perceelbeheer kan de bodem minder worden bewerkt, waardoor minder koolstof in de aerosfeer vrijkomt (de organische koolstof in de bodem wordt bij blootstelling aan de lucht, door beluchting, als koolstofdioxide in de aerosfeer afgegeven). De ranken van de wijnstok herbergen bloeiende biotopen waar inheemse soorten kunnen gedijen. Zij dragen verder bij tot de heropname van koolstof in hun levenscyclus. De overvloedige biodiversiteit speelt een sleutelrol in het gebruik van koolstof. Onze activiteit wordt op natuurlijke wijze gecompenseerd door de alomtegenwoordigheid van dergelijke rijke en complexe ecosystemen. Ons gebruik van fossiele brandstoffen wordt beheerd door een zorgvuldige planning van onze interventies.

Het team van Domaine du Grand Mayne past zich vakkundig aan de essentiële behoeften van de wijnstok aan. Met de hulp van een uitzonderlijk terroir en een gezond divers ecosysteem worden onze gemotoriseerde handelingen vervolgens verminderd. Met de nobele Stichting Terra Bona die de middelen biedt om verder te gaan, wil Domaine du Grand Mayne nog verder gaan. V

ele deugdzame projecten zullen binnenkort tot bloei komen: ethisch en duurzaam ons model als koolstofnegatief agro-ecologisch domein inschrijven.

NOS VINS