Accueil Téléphone Boutique Panier0

DUURZAME ONTWIKKELING

Eén met morgen

Het Domaine du Grand Mayne is zich bewust van het belang van een groenere toekomst en heeft zijn filosofie verankerd in een beweging van duurzame ontwikkeling. Wij hebben ons domein en onze praktijken zo ontworpen dat onze groei in harmonie is met de bescherming van het milieu. Onze activiteit gaat op in het ecosysteem en we zijn altijd op zoek naar meer.

Acht hectare van het Domaine du Grand Mayne zijn bestemd voor een rijk ecosysteem.  Bossen, braaklanden en tuinen vormen de perfecte omgeving voor natuurlijke bestuivers en roofdieren. Duurzaamheid wordt bereikt door de diversificatie van de op het Domaine du Grand Mayne aanwezige biomen.

Een herplantingscampagne van eikenbomen is reeds lang geleden gestart. Deze bossen spelen een belangrijke rol bij de opname van koolstof en bieden ideale huisvesting aan de biodiversiteit. Hun grote wortelgestel stabiliseert de bodem, waardoor erosie wordt voorkomen, en door hun omvang en vorm wordt een natuurlijke warmteregulering bereikt.

DOMAINE GRAND MAYNE - DUURZAAMHEID

Deugdzame cyclus

DOMAINE GRAND MAYNE - DUURZAAMHEID

Onze activiteit is afgestemd op een minimale impact. Ons watergebruik in de kelder gaat door een retentievijver met natuurlijke bacteriën en algen om afval te verwerken. Dit water gaat vervolgens door een natuurlijke filter van riet om vervolgens terug te gaan naar het milieu. Onze gereedschappen en technieken zijn ook gericht op deze opwaartse spiraal. Met een subtiel evenwicht tussen modernisme en traditioneel erfgoed hebben wij onze ingrepen in de wijngaard tot een minimum beperkt. Het vruchtbare en diverse ecosysteem op Domaine du Grand Mayne fungeert als een natuurlijke medewerker.

Omdat we niet alleen kunnen vertrouwen op wat er al bereikt is, heeft Domaine du Grand Mayne nog vele toekomstige projecten in het verschiet.  Onze wijngaard zal binnenkort een plaatselijke imker ontvangen om de biodiversiteit te bevorderen door verdere bestuiving.  Op verschillende percelen zullen fruitbomen worden geplant. Perfect voor de biodiversiteit, ze dragen bij tot zowel de grotere fauna als de ondergrond met hun hoge voedingsstoffen input.

Als gepassioneerde natuurliefhebbers staat duurzame ontwikkeling centraal in onze besluitvorming. Geconfronteerd met een veranderend klimaat en een algemene afname van de wereldwijde biodiversiteit, brengt Domaine du Grand Mayne oplossingen voor een betere toekomst, waar landbouw agro-ecologie wordt. Het herstel van complexe ecosystemen is de erfenis die wij delen. Onze activiteit is de hereniging met de natuur. Volgens deze filosofie is Domaine du Grand Mayne voortdurend op zoek naar meer.  

NOS VINS